onsdag 19 maj 2010

Lärarnas arbetstider

Ja, vi fick in vår artikel i Corren!

SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) lyssnar på Folkpartiet!
Lennart Gabrielsson, Folkpartiets representant i SKL, hoppade av förhandlingarna när lärarnas arbetstider återigen togs upp. Folkpartiets uppfattning är att man kan göra lokala uppgörelser och inte dirigera detta centralt.

SKL ville genomföra ett avtal som innehöll arbetstidsomläggning, från ferietjänst till semestertjänst för alla lärare. Ferietjänst innebär att lärarna arbetar mer under den tid som skolterminen pågår och semestertjänst hade inneburit att lärarna funnits på skolan även när eleverna inte är där. Vretagymnasiet har idag lärare med semestertjänst men det är då en lokal förhandling och utifrån den arbetssituation som läraren har, ex skogslärarna.

Dagens ferietjänster är nu säkrade och det är vi i Folkpartiet tacksamma för. Lärarnas möjlighet att själva styra upplägget av sitt arbete, som de är utbildade för, är nu säkrat!
Nu ska vi fortsätta arbeta för att höja statusen på läraryrket genom högre löner och lärarlegitimation.

Elevens rätt till lärare som är behörig i de ämnen de undervisar i samt att lärarna har mer tid för undervisning och mindre administration står på vår agenda. Lärarna är skolans viktigaste resurs och vi i Folkpartiet vill se eleven i mittpunkt. Vi vill inte ha tillbaks flumskolan som Ohlyansen. Folkpartiet anser att kunskap lyfter Sverige!

Bengt Olsson. fp
Carina Boberg, fp
Åsa Wennergren, fp

Inga kommentarer: