söndag 24 januari 2010

Enkelt avhjälpta hinder

Känner att jag behöver fundera på vad jag gjort under vecka och vad jag inte har hunnit skriva om.
Corren har sett min blogg.... fanns med mitt namn i fredags angående detta inlägg. KUL!

Förutom det "vanliga" arbetet med skolan (två mattegrupper) och folkpartiet (KF-grupp, handlingsprogram, planeringsmöte) så har jag haft träff i Skäggetorp (deltar i olika nätverk) och träff med MoU-presidiet.

Det som jag inte har skrivit om än är seminariet som Boverket hade!

Nu ska alla enkelt avhjälpta hinder bort
Som representant för kommunstyrelsen fick jag lyssna till Boverket, SKL, Handisam, repr. från Kalmar, Scandic Hotels och Länsstyrelsen.

Boverket har sedan 29/9 2009 varit ute i Sverige och fortsätter nu till Östersund, som sista stad på deras resa.

"FN:s konventionen förtydligar att mänskliga rättigheter omfattar även personer med funktionsnedsättning.
Konventionen synliggör vilka rättigheter som finns, bland annat rätten till hälsa, arbete, fritid, rättsväsende, utbildning och privat.
Konventionen slår fast att staten har ansvar för att respektera, skydda och främja rättigheterna för personer med funktionsnedsättning.
Konventionen innehåller grundläggande principer som är dess hörnstenar. De ska tolka in alla konventionens rättighetsartiklar.
I konventionen finns regler för hur varje land ska genomföra, följa upp och övervaka innehållet i konventionen.
Konventionen slår fast att handikapporganisationerna har rätt att delta i förberedningen av och beslutsfattande i frågor som rör personer med funktionsnedsättning. De har också rätt att delta i övervakningen av hur konventionen efterlevs.
Konventionen anger att konventionsstaterna ska rapportera sina framsteg till FN vart fjärde år."

Deltagare på detta seminarium var bla. Linköpings kommun, RBU och HSO Östergötland, Länstyrelsen, Swesafe, Naturbruksgymnasiet i Östergötland, Klövern AB och kommunrepresentanter från närliggande kommuner.

I Linköping har vi Handikapprådet med representanter från handikappföreningar och ledamöter från kommunens nämnder.

En bra vecka!/Carina

Inga kommentarer: