söndag 4 april 2010

Vad kan jag som lokalpolitiker göra?

I ett tidigare inlägg om Prästtomta så fick jag en kommentar, som jag tänker skriva ner även här.

Och jag förstår personen, som jag nu vet är folkpartist, för jag ger mig på in på ett känsligt ämne!
Att ifrågasätta något som försvaret är inte lätt, men att bara acceptera att detta är en riksdagsfråga, det kan jag inte!

Personen skriver så här.... (kortfattat)
Man skall nog som lokalpolitiker vara försiktig när det gäller att skapa opinion kring de få militära utbildningsförbanden som fortfarande finns kvar i Sverige........Tvekan inför satsning på Prästtomta kan ge sådana signaler att verksamheten helt försvinner från länet. Inte alls bra!"

Mitt svar blev (ni kan läsa båda under inlägget ovan)
"Jag tror inte att denna protest mot mer mark påverkat det som finns idag. Min interpellation är dessutom riktad till Linköpings kommun, där jag vill ha svar på vad de gör för de boende"

"Folkpartiet går före i försvarsfrågan, Fp-utspel irriterar allianssyskon"
Rubriker under vintern i Corren, förstår kommentaren från läsaren av min blogg.

Men varken jag eller de boende i Ljung ifrågasätter den mark som idag redan finns till försvaret. Och det är en hel del vi har i Linköping! Dels vid Malmen dels det som idag finns i Prästtomta...och detta ifrågasätts inte!

Däremot varför denna lilla bit mark är så viktig för försvaret...1 000 ha?
Och som också är så viktig för de boende i norra skogsbygden i Linköping....och det är de boende det handlar om!

Jag har nu i snart två mandatperioder suttit i både kommunfullmäktige och kommunstyrelsen...och vi har diskuterat många markfrågor, skolfrågor och landsbygdsfrågor. Men denna del av Linköping verkar helt borttappad!

När vi nu planerar inför Ostlänken så bildar kommunen bolag, för att kunna köpa upp hus och mark för byggandet av ett nytt resecentrum.
Kommer kommunen att köpa upp dessa hus också...de som ligger i norra skogsbygden?

För vem vill bo i ett område som betraktas som skyddsobjekt/skyddsområde?

Det är avsaknaden av planering för ca 40 hushåll som jag strider för, inget annat!

Eller som min kontaktperson i Ljung sa: (har fått OK på att skriva detta)
"Det finns bara en enda sak en lokal politiker kan göra och det är att vara just en sådan.
När det gäller Försvaret verksamhet i Kvarn så görs det satsningar. Regeringen vill även satsa på landsbygden. Varje kommun behöver se om sitt hus när Sverige skall minska behovet av importerad energi.
Ljungsbro som tätort, Vreta kloster med historiska vingslag och ett ökat antal som besöker Göta kanal. I just denna tätortsnära landsbygd finns natursköna platser för friluftsliv med sjöar, hagmarker, levande skogar, jord- och skogsbruksföretagande och turism.
Även den utvecklingen borde få fortsätta. Vi lever i ett underbart landskap, tag vara på möjligheten att påverka hur framtiden skall se ut, tycker jag!"


Jag fortsätter vara den lokalpolitiker som ifrågasätter/Carina

Inga kommentarer: