onsdag 7 april 2010

Viktigt med Stadsdelsutveckling

Och då utifrån de boende själva!

Vid ett besök av Nyamko Sabuni i Linköping vid vårt årsmöte, så läste jag samtidigt på den satsning som regeringen nu gör med Förortslyft.

Sedan ett antal år tillbaks har vi i Linköping också ett lokalt utvecklingsavtal med regeringen - Strategisk stadsdelsplan för Skäggetorp. Detta avtal följs varje år, med en oktoberrapport där vi detta år har analys av indikatorerna:
1. Andel förvärvsarbetande år 1997 - 2007 uppdelat på samtliga respektive födda i Sverige, Norden, EU/EFTA och utom EU/EFTA
2. Andel personer som haft försörjningsstöd i minst 10 månader och samtidigt inte haft andra inkomstbaserade bidrag år 1997-2007
3. Skillnaden i sysselsättning mellan in- och utflyttare
4. Andel unga i åldrarna 20-25 år som varken förvärvsarbetar eller studerar
5. Andel behöriga till gymnasium

Detta material lades fram till vår politiska ledningsgrupp för stadsdelsutveckling, där jag representerar Barn- och Ungdomsnämnden (består av ledamöter från kommunens nämnder).

För att återgå till texten i Förortslyft (som är en del av ett större material) så utgår man mycket från stadsdelsbebyggelsen och inte personerna. Miljonprogrammet skapade många otrivsamma miljöer, där man bara vara intresserad av att få till så många bostäder som möjligt. Och jag flyttade själv in i ett sådant område som 12-åring...och redan då pratades det om oss som bodde där......
Och det ska vi undvika - inga fler sovjetiska femårsplaner!

Ett bostadsområde ska bestå av flera valmöjligheter, ex. att hyra eller köpa bostad (villa eller lägenhet). Det ska finnas affärer, arbetsplatser, gröna områden, skolor, äldreboende mm. Som ex. det nya området som nu ska byggas i Linköping, Djurgården.

En punkt i Förortslyft nämner Bygg ihop och förtäta förorter...vilken dröm ...tänk er att riva järnvägen och bygga ihop Barhäll, Åbylund med Skäggetorp. Eller via Glyttingebadet och Ryd!

Järnvägen ställer till det! Redan 1967, då när jag flyttade in, så var det en barriär Och nu är Skäggetorp omringat av motorväg och industri/handelsområde.

Så motorvägen (två sidor) kan vi inte göra något åt,och inte järnvägen (en sida) men sida 4---ut mot Tornby...nog kan vi väl göra något!
Ex. bygga på den bit mark som är mellan Skäggetorp och Tornby. Bra, då beslutar vi det!
Förtäta..tveksamt...nu byggs aktivitetsparken, som tar en del av området (vilket är jättekul!)

Men punkten Möjliggör blandning av lokaler och bostäder? Men nu har vi ett mastadonthus - Skäggetorp centrum, med tomma lokaler ---vad göra? Ett problem, som jag ser det, är ett ointresse av dem som förvaltar huset! Ett annat problem är att man inte ser Skäggetorp + Tornby, som en del...och då är vi återigen inne på byggnationen mellan områden!

Satsa på offentliga rummet, med bland annat aktivitetsparken och allaktivitetshuset! Som nu kommer igång i år (under denna mandatperiod....)!
Man kan också göra de andra öppna områdena mer attraktiva...park/torg. Men också riva parkleken! ....

Dessa punkter är lätta att åtgärda, de resterande; boendesegregation, riva delar, upprustning och tvångsförvaltning.....behövs det?
Ja, upprustning behövs, riva...nej!, boendesegregation---fler bostadrätter (men bygga villor på åkermarken - nej), tvångsförvalta - det hoppas jag att vi slipper. Vi har nu bra samarbete med både Graflunds och Stångåstaden, och även HSB....

Läs mer om folkpartiets integrationspolitik/Carina

Inga kommentarer: