lördag 16 januari 2010

Äntligen får vi bygga i Linköping

Nu var Gösta lite snabbare än mig.... men det är bara att säga grattis till Linköpings kommun!

Läs även Corren, hade jag tänkt....., men Linköpings Tidning har den glada nyheten på nätet.

Vi i Folkpartiet vill dock begränsa byggandet vid Folkungavallen/Tinnebäcksbadet.

Den 17 november 2009 lämnade Fp en reservation i KS angående ÖP Staden

"På sidan 46 i den bilagda handlingen Planeringsförutsättningar finns en karta som är en översiktlig sammanställning av olika kulturhistoriskt värdefulla strukturer som är betydelsefulla inom planområdet. En av dessa är det väl sammanhållna området med fritids- och idrottsbebyggelse vid Sporthallen, Tinnebäcksbadet och Folkungavallen.

Folkpartiet instämmer i denna beskrivning och vi vill därför behålla detta väl sammanhållna området som Östergötlands länsmuseum har lyft fram tillsammans med ytterligare tio kulturhistoriskt värdefulla strukturer i Linköping. Vi upprepar synpunkten i vårt samrådsyttrande att själva huvudarenan skall vara kvar, men att de övriga idrottsplanerna på området kan bebyggas med bostäder.

Vi vill därför ändra första meningen på sidan 47 i huvudhandlingen under rubriken IN1 Folkungavallen till "Huvudarenan på Folkungavallen blir kvar, men de övriga planerna ersätt med nya bostäder." Antalet bostäder på området får justeras ner i motsvarande mån"


En som är glad för att vi äntligen kan bebygga innerstaden. Tack Boverket/Carina

Inga kommentarer: