måndag 9 november 2009

Säkert Bondförnuft

Att bo och arbeta på en gård kan många gånger vara farligt!
Därför samarbetar Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Sveriges Lantbruksuniversitet SLU och Institutet för jordbruk- och miljöteknik (JTI) för att minska antalet olyckor på landet.
Säkert Bondförnuft pågår för närvarande i Södermanland, Örebro och Östergötland.

Olycksstatistiken visar att jord- och skogsbruket är Sveriges mest olycksdrabbade bransch. Varje år omkommer 10-15 personer på gårdar runt om i landet, flera av dem barn. Dessutom skadas tusentals personer årligen.

Vad går kampanjen ut på? Jo, dels har man tre träffar där man i mindre grupper diskuterar sin egen arbetsmiljö och de risker som finns. Dessutom finns erbjudandet om individuellt gårdsbesök, för att göra gården säkrare för alla.

I Corren den 26 oktober kunde man läsa om Göran Andersson och Lars-Gunnar Samuelsson som båda har drabbats. Göran (far till en fd. mentorselev)har idag benprotes... vilket jag inte alls hade en aning om!....efter att hans ben fastande i en skördetröska. Lars-Gunnar (han bussade runt på oss från Vreta i Tyskland)har sågat av sig sin vänsterhand (som räddades!).

Peter Borring, ordförande för LRF i Östergötland (och kollega till mig) säger i artikeln:
Läget bedöms så allvarligt att regeringen släppt till tio miljoner kronor för 2008 och 2009 för att få igång en rikstäckande kampanj med syftet att få ner antalet olyckor...... Bönder kämpar hårt för att uppnå lönsamhet och under säsongstopparna blir det långa slitsamma arbetsdagar och många enmansföretagare prioriterar inte arbetsmiljön när gården har lån upp till taknocken.

Jag vill att mina bönder och elever ska ha en trygg arbetsmiljö/Carina

Inga kommentarer: