lördag 9 januari 2010

Sociala medier som används av politiker

Ledaren i dagens Corren skriver "Fel tro att Twitter räddar demokratin". Avslutningen säger Men att tro att modern kommunikationsteknologi skulle vara det allena saliggörande är alltför naivt. Det är trots allt kvaliteten på det politiska samtalet i samhället i stort som är avgörande.

Jag tror inte heller på att Twitter/Facebok/blogg räddar demokratin.... med det är ett nytt sätt att nå ut med sitt budskap. Och samtidigt som jag skriver förankrar jag kunskap hos mig själv.... och får så många nya "vänner" som jag inte förut har pratat med. Som Seved, som jag förut har länkat till, för ju mer vi skriver om en speciell fråga ju mer uppmärksamhet får den!

Jag har också genom facebook/blogg kunnat prata politik på min arbetsplats på ett helt annat sätt..... mycket intressant och lärorikt för båda parterna. För det är väl även där vi har vår "allmänhet"... vi som är fritidspolitiker... för det är väl inte bara på riksnivån som man använder sociala medier....?

Inga kommentarer: