fredag 11 december 2009

Linköping, en stad som utvecklas

Jag tycker att det är roligt att sitta som ledamot i bla. kommunstyrelsen för där får jag information om vad som händer i kommunen.

I kommunen har vi just nu tre översiktsplaner, vilket du kan läsa om här på kommunens hemsida.

Var med och tyck till!

Demokrati är viktigt, rösta på mig/Carina

Inga kommentarer: