onsdag 17 mars 2010

Samarbete mellan nämnderna i Linköpings kommun

Jag sitter som ordförande i Mål- och Utvärderingsutskottet och vill nu lyfta fram det fina arbetet som tjänstemännen har gjort och gör!

Utkottet har, äntligen!, fått igång ett samarbete med nämnderna utifrån kommunens Strategisk plan med Övergripande mål.

Ja, den är lång....16 sidor! Men vilken text vi har jobbat fram och utskottet har fått mycket beröm för att vi har lyckats få ner antalet mål!

Men det största berömmet utskottet har fått är att vi nu, under denna mandatperiod, har fått igång samtalen med tjänstemän ute i de olika nämnderna. Och det är unikt!

I samband med utvärderingen av de mål och strategier, som MoU har tagit fram, sker ett samarbete med en tjänstemannagrupp.
En person från varje nämnd har haft i uppgift att tillsammans med tjänstemännen (Lise-Lotte och Lars-Åke) från MoU att arbeta fram en Måluppfyllelserapport.

Dennna Måluppfyllelserapport ska redovisas efter valet i Kommunfullmäktige och kommer att bestå av tre delar. Del 1 + 2 utifrån ett medborgarperspektiv och del 3 utifrån ett verksamhetsperspektiv.

Del 1 följer upp målen i Strategisk plan och av de fyra visioner som Alliansen har: Ett friare, tryggare, företagsammare och ett grönare Linköping.
Del 2 följer upp strategierna i Strategiska planen utifrån teman:
* Arbete, integration och högre utbildning
* Boende
* Trafik och kommunikationer
* Social omsorg
* Utbildning
* Miljö och hälsa
* Kultur och fritid
* Demokrati och "serviceinriktad kommun"
* Trygghet och brottsförebyggande arbete

Del 3 arbetar vi med i dagsläget och kommer att följa upp mål som finns under Ekonomiutskottet och under Personalutskottet.

Tycker att detta är ett spännande arbete och har lärt mig mycket!/Carina

PS Hoppas bara media också blir intresserade av detta, för de ligger lite lågt just nu tycker jag! DS

Inga kommentarer: