onsdag 21 april 2010

Vilken sida väljer du?

Fick in min och Daniels artikel i Linköpings Tidning idag:

Ohlyansen mot Alliansen, dvs. den grönröda röran mot regeringen! Planekonomi mot marknadsekonomi, vilken sida väljer du?
Kan du tänka dig Lars Ohly som finansminister, en minister som inte gillar fria företag, som ex. RUT?
Kan du tänka dig Lars Ohly som skolminister, en minister som inte alls tror på betyg och som vill gå tillbaks till flumskolan?

Vänsterpartiet styr (MP) och (S), fast de vet inte om det... Men vi i Alliansen ser det! Därför kallar vi de grönröda för Ohlyansen!
Miljöpartiet vinner röster på sin miljöpolitik, men hur står det till med alla andra frågor? Som frågorna skola, omsorg, kultur och rättsväsendet!
Socialdemokraterna, med Mona längst fram, fortsätter och velar, hit och dit. Vad säger (MP) idag och vad sa (V) i går? Vart tog deras egen politik vägen?

Vad händer med samarbetet med EU, om (V) och (MP) får makten? Vi som folkpartister fasar för detta, bedrövliga tanke att dessa är motståndare mot samarbetet mellan länder ska få råda i riksdagen, brr…

Ohlyansen har nu fullt upp med att angripa Alliansen, speciellt utifrån den globala finanskrisen. De lever i sin egen bubbla, för de har tydligen missat att den har varit och att Sverige har klarat sig bra! Tack vare den regering vi idag har.

Den regering som vi i Folkpartiet tillhör, som ser att undersköterskan nu fått 1 300 kr mer i månaden, som ser att svarta jobb nu har blivit vita genom RUT, som ser att antalet nya förtidspensionärer nu minskat, vi vill inte ha in Ohlyansen. Vi litar inte alls på vänsterpartiet när det gäller finanserna, vi litar inte på miljöpartiet när det gäller bilisten som bor på landsbygden och vi litar inte på socialdemokraterna som tycker bidrag går före en egen lön.

Statistik visar att i Linköping har 3 047 personer utnyttjat RU. Om de tar bort detta avdrag så riskerar bland annat Christoffer Sjögren att få säga upp sina åtta anställda. Ohlyansen är bekymrade över arbetslösheten, samtidigt vill de avveckla mellan 5 och 10 000 jobb genom att avskaffa RUT-avdraget.

Om RUT- och ROT –avdragen försvinner så är det bara de som är rika som då kommer att ha råd att anlita hjälpen, oavsett vad det handlar om. RUT handlar om att ge alla samma möjlighet att få hjälp med t.ex. hushållssysslor. Det ska inte bara vara rika förunnat.
Nu när (S) äntligen slutat med pigdebatten, angående RUT, så vågar det inte stå upp mot Lars Ohly...fegt!

Carina Boberg (FP) ledamot i kommunfullmäktige
Daniel Ny (FP) ersättare i kommunfullmäktige

Inga kommentarer: