torsdag 22 april 2010

Interpellation på KF 27 april

Ja!
Jag har fått svar från kommunen nu när det gäller min interpellation

Svaren kommer att diskuteras på KF (ca 13.15), och jag vet att jag kommer att ha många från Ljung som kommit för att lyssna. Och jag är inte nöjd med det svar som kommunen skrivit - återkommer!

Det kommer även finnas möjlighet att ställa frågor till de boende från Ljung, ute i kafferummet (OK från juristen).

Så ni ledamöter som ännu inte vet något om norra skogsbygden, passa på att träffa de boende! Ni kommer även få en karta på ert bord, för en liten repetition om vart området ligger....

Ska nu först ha en dialog med mina kontaktpersoner innan jag skriver något om svaren jag fått.

Spännande!/Carina

Inga kommentarer: