fredag 16 april 2010

Arbetsmarknadsåtgärder och förortslyft för Skäggetorp

Har under veckan varit på två seminarie.

* Seminarieserie om integration i samarbete mellan kyrkan och kommunen, där det denna gång handlade om begreppet Svenskhet
* Yttre miljöns utformning påverkar trygghetsupplevelsen och förekomsten av brott

Intressant för mig som är ordförande för en stadsdel med stor arbetslöshet och många invandrarfamiljer.

Att uppfattas som svensk - när gör man det? Hur många generationen behövs det innan en person som är född här, uppfattas som svensk?

Det ungdomarna, som hade blivit intervjuade, sa "Jag är född här, men jag är inte svensk", Jag bor här, men jag lever inte här" - viktigt att tänka på!

Ett nytt ord för mig: "Svensklänning" - inte invandrare men inte heller svensk, samtidigt både ock!

Mycket intressant seminarieserie, där jag tyvärr bara kunde vara med vid sista tillfället. Hoppas bara att det var några fler politiker vid de andra tillfällen, annars är folkpartiet överrepresenterade vid dessa möten! För det är ett bra tillfälle för bra diskussioner och ny kunskap!

Men det som berörde mig mest var när en flicka sa så här "Jag är jag och kan inte jag få vara det?"
Varför är vi så snabba att sortera in människor i fack, speciellt om de har ett annorlunda namn?

Föreläsningen om trygg stad hölls av Bo Grönlund, mycket duktig person!
Kunde inte låta bli att göra jämförelser med Skäggetorp, även om han nu lyfte fram både City, Ryd och Ekholmen. Nu skulle vi få bildspelet av honom, se om jag kan lägga ut det här på bloggen.

Men det som han ville lyfta fram var att man kan åtgärda miljonprogramsområden, även om det inte är så hemskt här i Linköping som i andra städer.
Om man istället utgår från en traditionell stad med gator och kvarter, folk som är ute och rör på sig, tillgänglighet även i mitten av området - och skippar isolerade enklaver (öar)där det inte finns någon sammanhållning eller kontinuitet.

Detta + den förortslyft som jag skrivit om tidigare + arbetsmarknadsåtgärder, vilket resultat vi då skulle få i Skäggetorp!

Genom att få ett annat rörelsenät i Skäggetorp, mer av trygghetstänk, rumslig överskådlighet och synlighet så skulle vi nå framgångar.

Andra saker som Bo tog upp var: bebyggelsetäthet, riv och bygg nytt, boendedemokrati och att stärka sambandet lokalt mellan det offentliga/privata rummet.

Spännande!/Carina

Inga kommentarer: