söndag 11 april 2010

Folkpartiets Integrationspolitik

Integrationspolitik handlar om utanförskap och inte om invandrarskap.

Oavsett etnisk ursprung är det många som saknar makt över sin egen tillvaro och står utanför samhällets centrala arenor.

Arbetslinjen och möjligheten till egen försörjning är regeringens arbetsmarknadspolitik! För nyanlända handlar det om att bryta passiviteten som präglar de första månaderna och åren i Sverige.

Sysslolösheten grundar för utanförskap och bidragsberoende, oavsett var du bor och var ifrån du kommer!
Ungdomar måste få en chans ex. genom Lärlingsjobb och för äldre finns idag Nystartsjobb och Instegsjobb.

När det gäller förortssatsning, se tidigare inlägg.

För flyktingar satsar regeringen på kompetensutveckling av sfi-lärare. Utan det svenska språket är det svårt att hävda sig på arbetsmarknaden, och då måste också det vara bra undervisning!

Mer stöd till ensamkommande flyktingbarn (vilket vi i Linköping är duktiga på) genom att kommunerna får ersättning för nödvändig vård även efter det att barnet fyllt 18 år och fram tills 21 års ålder.

Seved har bloggat om ungdomsarbetslösheten.

Rösta på Folkpartiet/Carina

Inga kommentarer: