måndag 12 april 2010

Lärarlegitimation!

Precis som läkare ska nu också lärarna bli legitimerade, se DN!

Bra,för vi ska ställa krav på dem som har makten över en ungdoms framtid - Betyget!.

Äntligen säger vi folkpartister

Carina, både lärare och fritidspolitiker

Fler som bloggar: Jan Rejdnell, Per, Linnéa, Mark, Hanna, Fredrik, Amanda

Film med Jan Björklund

Inga kommentarer: