onsdag 28 april 2010

Gårdagens kommunfullmäktige, Prästtomta

Tack till de boende för att jag fick föra fram er talan i denna viktiga fråga!

I dagens Corren så står det (kan tyvärr inte länka):

"Kommunen tar strid för Prästtomtaborna
Linköpings kommun ställer sig helt bakom de boende i frågan om militärens utvidgning av området kring Prästtomta skjutfält......Vi har valt sida och vi står bakom de boendes krav. En bra boendemiljö måste vara viktigast, säger kommunalrådet Muharrem Demirok (C).....
Men vad försvaret ska använda det större övningsområdet till har Linköpings kommun, enligt Muharrem Demirok, inte fått veta.
- Nej, de säger att de inte vill utöka verksamheten, men samtidigt vill de äga
marken, det känns konstigt.
.....
Utökningen av militärområdet har varit en del i den så kallade garnisonsplanen som Linköping haft på remiss. men enligt Muharrem Demirok hittar man inget yttrande från kommunen. Det är märkligt att Linköping inte har fått yttra sig. Det är kanske inget krav, men det känns konstigt i en sådan här fråga, säger han.
....
Carina Boberg (FP)som ställt frågan i fullmäktige är nöjd med svaret.
- Ja, nu är frågan uppmärksammad och nu vet alla att Prästtomtaborna behöver stöd i frågan."

Detta är avskrivet och där jag har hoppat över meningar så är det markerat.....

Jag var inte nöjd med det skriftliga svaret jag hade fått från Muharrem, men efter att fått höra även det muntliga. så är jag nöjd!

Jag skrev i förra inlägget om vad jag skulle säga, och det blev bra. Jag tackade även Murre och GU Vreta närråd för att de nu uppmärksammar frågan och att jag nu ser att de boende, som var representerade under dagen av bla. Pernilla, Randi och Ulf, får den uppmärksamhet som de har efterlyst.

Jag kommer att fortsätta bevaka denna fråga. En av mina valfrågor är:

Norra skogsbygden i Linköping måste även i fortsättningen vara öppen för de boende och deras besökare

En som är nöjd med att även Corren nu har "sett" detta område/Carina

Inga kommentarer: