måndag 3 maj 2010

Ja till tidigare betyg

Vi fick in artikeln i Corren, under Debatt!

Ja till tidigare betyg i skolan

I Sverige får elever betyg sent jämfört med andra länder i västvärlden. Det är oroande, anser Folkpartiet. Orättvist både mot elever och lärare. Om betyg sätts tidigare, kan eleven hävda sin rätt till stöd tidigare. Vi vill därför införa betyg från årskurs 6 för att stödja, men också för att stimulera.

Skriftliga omdömen som visar hur barnen klarar skolan från årskurs 1 är redan genomfört och nu är det dags att titta på våra äldre elever! I årskurs 5 och årskurs 6 börjar elever förstå att de blir bedömda av lärarna. Det är därför rimligt att de också förstår vilka kriterier som bedömningen baseras på. För läraren är det viktigt att ta ställning till om en elev har nått kunskapsmålen eller inte.

Tidigare betyg är avgörande för att kunna sätta in rätt stöd i tid men också för att ge eleven en rättvis möjlighet att höja sitt betyg. Det är för sent att upptäcka stödbehov i årskurs 8!
Även föräldrar vill ha tidig och tydlig information om deras barns kunskapsutveckling, både genom skriftliga omdömen och från betyg.

Vi i Folkpartiet vill att de elever som idag har svårt att hänga med på lektionerna skall få hjälp av lärare med rätt utbildning. Därför har vi återinfört speciallärarutbildningen.

Barn och ungdomar är olika och varje elev ska mötas av höga förväntningar och krav.
Vi i Folkpartiet motsäger oss helt den syn som Vänsterpartiet och Miljöpartiet har - inga krav och heller inga förväntningar! Kunskap får människor att växa och då är det viktigt att samhället visar att kunskap värderas högt. Vi vill värna och utveckla kunskapssamhället.


Carina Boberg (FP) ledamot i Barn- och Ungdomsnämnden
Åsa Wennergren (FP) ersättare i Barn- och Ungdomsnämnden

Inga kommentarer: