fredag 14 maj 2010

Kameraövervakning

I Linköping är vi inte alltid överens, inom Alliansen. Inte ens med oppositionen utan det är Centern + Folkpartiet mot de andra!

Linköpings Tidning skriver om oenigheten, där Fp + C fick igenom återremiss på ärendet "Kameraövervakning vid Järnvägsstationen" på senaste Kommunstyrelsen.

Tack Linnéa för bra arbete, där du redovisade för oss andra om att Råd och Stöd/Polis inte alls har samma syn som Jernhuset!

Ärendet "Kameraövervakning, redovisning av utvärderingsuppdraget" hade vi också synpunkter på, men det var inget beslutsärende utan bara information.

Inga kommentarer: