fredag 20 januari 2012

Lättare för somalier att få komma till Sverige

Jättebra!

Nyheten få ni inkopierad här nedan:

Lättare för somaliska anhöriga att få uppehållstillstånd i Sverige

För två år sedan gjorde en rad domar i Migrationsöverdomstolen det i princip omöjligt för somalier att komma till Sverige som anhöriga. Igår kom en ny dom från Migrationsöverdomstolen som gör det lättare för barnfamiljer från Somalia att återförenas i Sverige. Resultatet kommer att bli att många somalier nu kan återförenas med sina släktingar i Sverige.

– Domen öppnar vissa av de dörrar som Migrationsöverdomstolen stängde med sina domar för två år sedan. Nu kan vi återgå till den mer generösa tolkning som vi gjorde tidigare när det gäller barnfamiljer, säger Migrationsverkets rättschef Mikael Ribbenvik.

Migrationsverket analyserar just nu domen och det är för tidigt att säga exakt vilka konsekvenser den får. Domen rör en familj som kommer från Irak, men de principer som slås fast kan tillämpas på den situation som många somalier befinner sig i. Även om det är för tidigt att säga exakt vilka konsekvenser domen får står det klart att det blir avsevärt enklare för barnfamiljer från exempelvis Somalia att förenas med sina anhöriga i Sverige.
– Domen löser många av de problem som somaliska familjer har haft de senaste två åren. Nu kan vi, precis som före domarna 2009, bevilja väldigt många ansökningar från familjer med barn, säger Mikael Ribbenvik.

I de domar som Migrationsöverdomstolen avkunnade 2009 slog man fast att det krävdes en styrkt identitet för anhöriga att få uppehållstillstånd i Sverige. För de allra flesta somalier var detta omöjligt eftersom det sedan länge inte finns någon somalisk stat som kan utfärda några id-handlingar. Efter denna dom sjönk andelen bifall från ca 90 procent till nära 0 procent

I gårdagens dom slås det fast att om släktskapet är styrkt via DNA inträder en bevislättnadsregel som gör att man inte längre behöver styrka sin identitet. För familjer där det inte finns barn gäller även efter Migrationsöverdomstolens dom att de måste styrka sin identitet.

Bra att även Migrationsverket kommer med vettiga förslag!

/Carina

Inga kommentarer: