lördag 21 januari 2012

Lewykroppsdemens

Namnet kommer från de mikroskopiskt små proteinansamlingar som finns i hjärnan, liknande de som finns hos parkinssonpatienter, se länk 1.

Lewykroppsdemens kallas också Lewybodydemens och det har inte med "kroppen" att göra utan den proteinsamlingar som finns i patientens hjärna.
Enligt inlägget kan man medicinera mot alzheimers (en demenssjukdom)och mot parkinsson men inte mot synhallucinationerna.

Har patientet däremot problem med blodtrycket utgår även medicinen mot parkinsson.

Sjukdomen är rätt nydiagnotiserad, man räknar med att det är 2-20 % som har denna sjukdom. Den stora variationen på siffror är att man misstänker att det finns många som har fått fel diagnos.

Lewy body demens anses vara den näst vanligaste degenerativa demenssjukdomen efter Alzheimers sjukdom. Men inte den sjukdom som är vanligast när man allmänt talar om demens.

Det är lätt att misstänka parkinsson - men det finns andra delar av denna sjukdom som talar emot detta - ex. att demenssjukdomen också är så tydlig!

Trötthet - sover gärna på dagarna, ser saker (människor och djur), sover oroligt, stresskänslig, infektionskänslig...

Wikipedia säger så här.

Vid utredning så görs det många tester - är det även problem med blodtrycket måste det justeras först innan annan medicin sätts in.

Inga kommentarer: