måndag 28 juni 2010

Gripen och vindkraftverk


Striden fortsätter mellan miljön och Försvaret. Detta kort är taget vid Rök, Ödeshös kommun - får de vara kvar?

Staffan Danielsson, riksdagsledamot för Centern, ifrågasätter beslutet.

Det gör jag också! I Linköpings Tidning redovisar Staffan att i våra grannländer finns inte detta problem.
Vad gör det svenska Försvaret - jo förbjuder vindkraftverk inom en 40 km radie från bla. Malmen i Linköping.

En som följer Staffans arbete i denna fråga/Carina

Inga kommentarer: