torsdag 1 juli 2010

Grannarna är missnöjda, men Försvaret tror inte att de kommer påverkas nämnvärt
Eftersom det är fotoförbud inne på Kvarn (förutom för Corren och ytterligare en fotograf...) så fick jag fota mina medresenärer vid Brunneby Musteri, där vi samlades innan vidare resa till informationen.


Pernilla Sjögren Larsson, Randi Löfgren och Roland Larsson


Correns rubrik idag utifrån den träff som Skaraborgs regemente P4 hade kallat till. Tyvärr kan jag inte länka till den, utan bara den förra artikeln!

"Försvaret hävdar att utvidgningen av P4:s övningsområde vid Kvarn inte kommer att påverka de invånare som bor på marken. Det håller inte invånarna med om och om fältet utvidgas vill de ha kompensation"

* Att ha information för dem som kommer att bo inne i övningsområdet är praktisk demokrati!

* Att utgå från uppfattningen att det inte finns några som kommer att ha sitt boende helt inne i området resp 2-3 tomtgränser till området är dålig kunskap!

* Att nu inse att det är ett stort antal ägare som nu kommer att drabbas, det är stort!

En vinst för de boende som vill bli sedda, båda av Kommunen och av Försvaret.

Mina medresenärer, på fotot ovanför, uppfattade att de som nu informerade (åtta personer) var mer strukturerade och insett allvaret, och det är bra. Men det krävs också nu av kommunen att bevaka de boendes rättigheter!

Även vi linköpingsbor måste nu inse att Prästtomtas Övnings & Skjutfält ligger i Linköpings kommun, förutom i Motala!!!

Tyvärr så svarar många på min fråga om området - "det ligger väl i Motala".
Tyvärr även politiker, boende i Ljungsbro och tjänstemän. Mycket beklagligt.
Ja, Kvarn ligger i Motala men inte Prästtomta!

Randi har räknat ut att övningsområdet (med skjutfält och förflyttningsområde) kommer att gå från 2 700 ha till 3 600 ha (33% ökning) och den totala arealen kommer då bli 43% i Linköpings kommun och 57% i Motala kommun!

Mer från dagens Corren:
"I stället för att tala om en utvidgning av skjutfältet betonar nu försvaret att det är övningsområdet som ska växa, inte det riskområde där själva skjutövningarna äger rum"
Hm... med viss reservation. Beroende på händelser ute i världen kan försvarets uppdrag ändras, ex övningar för en bataljon som ska till Afghanistan.

Detta markbyte som nu sker med Sveaskog är för att det finns andra områden i Sverige som Försvaret vill sälja tillbaks till Sveaskog och vice versa - områden som de vill ha från Sveaskog. Och detta är då ett av dessa områden.

Försöker förstå varför de vill ha detta område och det kom även upp på informationen i går.
Redan 2006 fanns det önskemål från försvarsmakten (så det är ju inget nytt detta!) för att kunna säkra områden så de kan göra de övningar som de idag gör. Och det kommer att bli ett förflyttningsområde - för transport av pansarvagnar mm.
Man vill inte heller ha fler privatägare omkring sig (först hävdade de att det inte fanns några privata markägare där!) så därför ser man till att "låsa" marken till Fortifikationsverket!

"-I praktiken kommer det inte att bli någon skillnad alls. Det blir bara en annan statlig ägare, säger Folke Borg från miljöprövingsenheten."
Men det blir det ju - om kommunen säger ja till Pernilla att bygga till på sin gård, förbehåller sig förvaret rätten att överklaga till regeringen!

* Vem vill köpa hus där med dessa premisser?
* Vem vill bo i närheten av denna skylt som ni ser på fotot......men där verkar det som försvaret har lyssnat! Eller....?
* Hur går det för dem som vill sälja...för även om både Fortifikationsverket och Regementet lovade att de boende inte kommer att märka mer än i dag (för många bor ju redan granne med nuvarande område)...så känns det tveksamt för många av de boende.

Men jag tycker också att informationen var bra och den upplevdes positivt av mina medresenärer. Försvaret har nu insett vikten av samråd med de boende och en öppen dialog!

Så nu ska jag bara kolla med kommunen hur det är med deras deltagande i Skjutfältsråd!

En som är glad för att Corren kom, men ännu gladare blir jag om jag kan länka/Carina

Inga kommentarer: