onsdag 21 juli 2010

Välfärd i världsklass

Folkpartiets förslag till ett bättre Linköping

Vår valfolder för kommunfullmäktige är nu klar. Nedan är huvudrubriker med kort text under. Punkterna har jag inte skrivit in här......

En bra skola för framtida jobb
Med en bra grundskola, breda högskoleförberedande utbildningar och tydliga yrkesutbildningar kan fler ungdomar gå från skola till jobb.
Folkpartiet vill skapa en skola som tar vara på varje elevs förutsättningar och behov.

Äldres rätt till ett värdigt liv
Med ett väl utbyggt stöd och respekt för människors olika behov kan de äldre få en trygg livssituation.
Folkpartiet vill ge äldre rätten att bestämma över sitt liv och sin vardag.

Ett grönt och levande Linköping
I en grönskande stad med attraktiva bostäder och torg som frodas, kan både Linköpingsbor och turister trivas.
Folkpartiet vill utveckla Linköping som en grön framtidsstad, där man kan ta sig fram med klimatsmarta färdmedel.

Tillväxt, jobb och företagande
För att skapa fler arbetstillfällen krävs bra villkor för företagare.
Folkpartiet vill att Linköping ska vara en kommun där företag får möjlighet att bildas och växa.

Barns och ungdomars hälsa
I en skola med personal och andra vuxna som ser elevernas olika behov kan barns och ungdomars hälsa bättre tas omhand.
Folkpartiet vill att alla barn och ungdomar ska må bra.

En meningsfull fritid
En bra och hälsofrämjande miljö skapar goda förutsättningar för alla linköpingsbo att trivas och ta ansvar för sin hälsa.
Folkpartiet vill att Linköpingsborna ska få bättre möjlighet att utöva den idrott de vill.

Valet är ditt
Folkpartiet vill fortsätta föra en politik för en bättre skola med tydliga kunskapskrav och bra vägar till såväl studier som jobb.
Vi vill utveckla äldreomsorgen och låta våra äldre själva avgöra hur deras liv ska se ut.

Vi vill fortsätta ta ansvar för Linköping. Valet är ditt den 19:e september

Nr 2 på kommunfullmäktigelistan/Carina

2 kommentarer:

Tommy Andersson sa...

Super bra, men eftersom jag antar att man ska vara kritisk så att Fp blir stort kommer lite här/ kram i förskott.
1, tamt, inga konkreta det kommer vi att görsa saker
2, allmänt hållet, inget konkret nytt boende, väg eller annat
3, företagare, Hur gör man det ? Exakt.....
4, OM Fp blir störst, vad exakt kommer Linköping att få se, hur blir skillnaden, punkt för punkt....
5, Hur skiljer ni er från de andra, alla ställer upp på dessa punkter, kan inte hita nåt parti som går emot.
6, Vad, när hur och sluta med politik snacket, ta vardags språk, säg det ni vill ändra på, hur det kommer att se ut och vad ni vill i vanliga förståliga konkreta termer....Svårt men det vinner.........Kram igen! lycka till

Carina Boberg sa...

Hej Tommy
Tack för synpunkterna. Ska läsa igenom dem!

Mvh Carina