lördag 24 juli 2010

Alliansen vill få ut folk på arbetsmarknaden, Ohlyansen vill ha dem kvar mellan hemmets fyra väggar

Spännande att det fortfarande skrivs om RUT! Senast idag på Correns Debattsida (kan tyvärr inte länka till den).

Jag är inte ekonom men jag tror nog att jag vågar mig på en mindre skattediskussion...för när Ohlyansen hellre vill att de kvinnor som i dag arbetar med hushållsnära tjänster går tillbaks till hemmets "trygga värld" så måste det ju vara att de hellre betalar ut skattemedel som bidrag för att vara hemma än att kunna hitta en väg ut i samhället...eller?

Varför är de annars så emot RUT? Enligt en artikel så sätter "Mona Sahlin sitt hopp till stressade barnfamiljer".....genom att då ta bort RUT?

Enligt dagens debattartikel "Vad har motståndarna till rut att vara stolta över" så är barnfamiljer med medelinkomst den största gruppen användare av RUT......ja det är medelinkomsttagarna....aj!

Det är ju bara höginkomsttagare som får använda "pigor", eller har även Ohlyansens vardagsvärld kommit ifatt?

De som skrivit debattartikeln är idag egna företagare. "Skulle S, V och MP få makten, så är vi tillbaka där vi började. Då kommer våra företag, som betalar skatt och följer kollektivavtal, att konkurrera med olagliga aktörer. Det är aktörer som betalar svart och som struntar i kollektivavtalen"

"Flera av våra medarbetare tillhör dem som efter rut-avdragets införande gått från otrygga svartjobb till anställningar hos ansvarsfulla arbetsgivare som följer lagar och regler, och där de anställda omfattas av kollektivavtal och försäkringar. Men många är också mogna kvinnor som är duktiga på att sköta ett hem och kanske inte har lust att sätta sig på skolbänken utan tycker att detta är ett perfekt arbete där de får använda sin kompetens"

Enligt Corren den 5/7 så är branchorganisationerna djupt oroliga. I Östergötland är 124 företag i farozonen, länet är på fjärde plats av alla Sveriges län i antal företag. Detta vill Ohlyansen ta bort!

RUT-debatten fortsätter/Carina

Genom Christian

Inga kommentarer: