måndag 12 augusti 2013

Folkpartiets satsning på utbildning

I dag gick Jan Björklund ut med pressmeddelande om ny Industriutbildning, se länk:
http://www.regeringen.se/sb/d/16837/a/221322

I helgen hade Jan sitt sommartal i Göteborg, se länk:
http://www.folkpartiet.se/jan-bjorklund/tal/sommartal-av-jan-bjorklund-i-goteborg-den-11-augusti-2013/

Jättebra att man nu ser över industriutbildningen! Under ett antal år har eleverna låtit bli att söka till industriutbildningen, av olika orsaker, och detta även innan GY11. Så det har inte att göra med högskoleförberedande program kontra yrkesprogram.
Däremot har man sett att det nya Tekniska programmet har fått fler sökande än tidigare och i samband med det intresset från våra elever känns det rätt att ändra programutbytet - ligger rätt i tiden!

Helt kortfattat innebär det att
* En ny industriell inriktning skapas på Teknikprogrammet
* Nuvarande Industritekniska programmet avskaffas
* Redan antagna elever på Industriteknsika programmet fullföljer påbörjad utbildning

Men fortfarande kvarstår problemet - hur ska näringen få våra ungdomar intresserade av ex. svetsteknik?
Behov finns och häur tror jag att både Linköpings kommun, Östsam, friskolor och näringen behöver samarbeta ännu bättre än i dag.

Vad görs?
Jag har en grupp som samlas regelbundet och tar upp dessa frågor och försöker hitta forum och mötesplaster mellan oss och eleverna.
Landshövdingen har tagit initiativ till en Industridag i höst, se länk
http://carinaboberg.blogspot.se/2013/01/industridag-den-26-november-2013.html
Näringen, via bland annat Industrikompetens jobbar också med dessa frågor. Med mera.......

Så nu är det bara för våra elever att våga välja dessa industriella inriktningar, för jobb finns. Och det kommer fortfarande vara samma upplägg - en yrkesutbildning precis som idag!

Jans sommartal har jag också länkat till! Tänkte redovisa det som jag tycker är viktigt, hela talet har ni via länken på Folkpartiets hemsida.(plockat delar av hans tal!)

*Unga människor ska inte starta sitt liv i bidragsberoende.
Vi behöver få fler vägar in på arbetsmarknaden för våra unga. Då kan vi inte ha en skola där alla som gipsfigurer ska stöpas i samma form. Människor är olika. De vill olika. Det måste vara utgångspunkten för vårt skolsystem.

Lärlingar får ofta riktiga jobb efter sin praktik och därmed en framtid på arbetsmarknaden. Det är därför som ett av Folkpartiets viktigaste krav är att höstens budget innehåller en satsning på en massiv övergång till lärlingssystem i Sverige.
Ungdomar ska inte behöva leva på bidrag – ungdomar ska få chansen att bidra.

* De senaste åren har svensk skola gått igenom reformer som aldrig förr sedan 1840-talets folkskolereform.
Betygen tydliggör vad som förväntas av eleven. Betygen ger information till föräldrarna. Förekomsten av betyg ökar skolans fokus på kunskapsresultat. Sverige är fortfarande ett av de länder som börjar senast med betyg.
Vi ska ha tydliga kunskapskrav, tydliga utvärderingar och tydlig information till föräldrarna.
Det finns ingen som helst anledning att vänta med att få veta hur det går för barnen i skolan.

* Rätten att välja skola är i dag etablerad.
Det är föräldrar och elever som själva bestämmer, inte längre kommunalråden. Det är en viktig valfrihetsreform.
Även reglerna för friskolor måste stramas upp betydligt. I den nya lagstiftning vi nu jobbar med skall bara ägare som har långsiktiga ägarambitioner godkännas. Det kommer i praktiken att utesluta de flesta riskkapitalbolag.
Vi ska ha valfrihet. Vi ska ha mångfald. Vi ska ha friskolor.
Men vi ska bara ha aktörer som är långsiktiga och seriösa!

* Folkpartiet röstade emot kommunaliseringen av skolan.
Likvärdigheten har minskat. Resultaten har sjunkit. Läraryrkets status har djupdykt.
En av de stora reformerna under nästa mandatperiod borde vara att återförstatliga den svenska skolan!

* Efter ett par årtionden av nedgång i antalet ungdomar som vill bli lärare, har söktrycket nu vänt uppåt.
Det är ett av de första viktiga resultaten av alliansens nya utbildningspolitik, med ny lärarutbildning med högre krav, lärarlegitimation och karriärtjänster.

Folkpartiets viktigaste prioritering inför höstens budgetarbete är en fortsatt satsning på högre lärarlöner. Det behövs för skolans skull och för Sveriges skull. Ytterst handlar det om våra barns framtid och att locka fler duktiga ungdomar in i läraryrket.
Därför har vi infört förstelärare; en möjlighet för yrkesskickliga lärare att göra karriär i yrket och att höja sin lön.
Lärarna har Sveriges viktigaste yrke! De förtjänar högre lön!

/Carina

Inga kommentarer: