fredag 16 augusti 2013

I Linköping ger vi lärarna arbetstid och inte bara löneförhöjning

I mars tog Kommunstyrelsen, Bildningsnämnden, Barn- och Ungdomsnämnden och Personalutskottet beslut om att satsa på lärarna, Införande av karriärtjänster.

I Norrköping har de gjort samma sak, men där får inte lärarna någon nedsättning i arbetstid - helt självklart att de då kan gå ut med 57 tjänster detta läsår jämfört med Linköping som går ut med 16+14 tjänster.

Ja, det kostar för kommunen!
Men det tycker vi är värt, för vi kan inte lägga nya arbetsuppgifter på våra lärare utan att se till att de har rimliga förutsättningar för uppdraget.

Eller är det möjligheten att kunna höja lärarnas lön med 5000 kr utan att kommunen gör något själva...när det gäller Norrköping?

I Linköping ska 60 % vara kopplat till undervisning och 40 % höra till eller ligga i nära anslutning till undervisningen och ska ses som ett utvecklingsuppdrag.
Detta utvecklingsuppdrag är då att arbeta som förstelärare!

I Linköping satsart vi på våra lärare, så förutom dessa 5000 kr, som kommer från staten, betalar kommunen de 40 % som då måste ersättas av någon annan lärare plus 2000 kr extra för övergången till annat kollektivavtal.

Vad gör Norrköping - ger lärarna ännu mer arbete!!!!

Inga kommentarer: