onsdag 10 februari 2010

Ifrågasättande av socialtjänsten

Jag har ju fyra "ben" i min Emmastol (min valplattform) och har i veckan fått in en ledare i Linköpings Tidning som handlar om socialtjänsten, se min hemsida.

Familjepolitik (det ena benet) är ett intressant område och jag känner att jag har mycket att lära mig. Kanske trampar jag på några tår nu, men jag tror att det är bra med diskussion!

Har förut haft inlägg inom detta område och jag kommer att fortsätta skriva om barn och deras utsatthet i samhället, både nutid och förr.

De inlägg som jag har redan på bloggen handlar om ensamma pappor och om utsatta barn och ungdomar.

De andra tre benen i min valplattform är Demokratifrågor, Utbildningspolitik och Landsbygdsfrågor.

Mina uppdrag är ju rätt många idag, se min presentation. I dag hade jag utskottsmöte med Mål- och Utvärderingsutskottet och jag känner att vi nu har kommit en bra bit på väg!
Vi fastnade lite efter avslag från S/V/MP i KS, se tidigare inlägg, men under förmiddagens möte känner jag att vi kommer kunna lägga fram ett bra förslag till beslut inför nästa mandatperiod. Även om beslutet tas först efter valet.

För det uppdrag MoU fick av KS möjliggör att vi ledamöter utifrån våra förutsättningar kan arbeta vidare under våren med egen utvärdering av MoU och lägga en bra grund för målarbete under nästa mandatperiod.

Och under hösten, när allt ska sammanställas, så kan vi också lägga fram förslag på ny strategisk plan, när vi vunnit valet 2010!

Ett stort tack Lise-Lotte och Lars-Åke för de fina rapporterna, som kommer att läggas fram för nämdernas presidier den 17/2.

Inga kommentarer: