fredag 26 mars 2010

Stadsutveckling

Fick vara med på ett hörn i en debattartikel om integration. Tack Thomas och Karin!

Har tidigare skrivit om mitt engagemang i Skäggetorp, se inlägg om

* Aktivitetsparken
* Glyttingebadet
* Debatt om integration
* Vårt Nygård
* Mekaföreningen och mångfald
* Geografiska Utskottet
* KoopS och SSDF
* Allaktivitetshus

En som vill fortsätta att arbeta för Skäggetorp/Carina

Inga kommentarer: